Zien hoe het met stress zit: je zesde chakra

Door Ellen Bonhof

Het zesde chakra staat ook wel bekend als het derde oog, ongeveer op de plek tussen je wenkbrauwen. De term derde oog is gekomen omdat dit het oog van de ziel zou zijn.

Dit energetisch gebieden gaat over het hebben van heldere gedachten en het kunnen zien van patronen. Het kunnen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Het begrip hoe verleden, heden en toekomst op elkaar in werken. Maar het gaat ook over het intuïtief kunnen zien en begrijpen hoe dingen zich tot elkaar verhouden en hoe de werkelijkheid in elkaar zit.

Wanneer er sprake is van stress is er vaak ook een verstoring in de balans van het zesde chakra. Het wordt moeilijk om de situatie te overzien. Waardoor het moeilijk wordt om nog te kunnen zoeken naar oplossingen.

De situatie stijgt je boven het hoofd of je gaat koppie onder.

Een disbalans in het zesde chakra kan zich onder andere tonen als ontkenning, geheugenproblemen, slaapproblemen, slecht onderscheidingsvermogen of zenuwachtigheid.

In praktische zin betekent het eigenlijk dat je het overzicht op de situatie kwijt bent. Er is teveel aan de hand om de rode draad nog te kunnen vinden. Die ene oplossing voor alle problemen wordt maar niet gevonden.

Maar waarschijnlijk is die ene oplossing, die alles oplost, er niet. Wat nodig is, is focus. Focus op één probleem. Wanneer één probleem is opgelost, ontstaat er letterlijk en figuurlijk meer ruimte om te kijken naar de overige problemen.

Een voor één de problemen aankijken en oplossen zal je meer opleveren dan alles in één keer te willen doen. Dus wat is voor jou het meeste urgente probleem dat opgelost moet worden? Welk ene probleem kun jij nu aanpakken, zodat je meer tijd, ruimte en energie hebt om naar de andere problemen te kijken?

Focus en concentratie helpt om het zesde chakra in balans te brengen. Je kan je lichaam gebruiken om dit te trainen, zodat je ook meer rust vindt in je hoofd. Balansoefeningen werken in op het zesde chakra.

Dit zou je als volgt kunnen doen:

  • Breng je gewicht op 1 been
  • Van je andere hoe je je grote teen aan de grond
  • Ga langzaam verkennen of je dat been los van de grond kunt krijgen, misschien kun je zelfs je voet plaatsen tegen de binnenkant van je onderbeen.
  • Kijk met je ogen voor je uit naar een punt dat niet beweegt
  • Breng een kleine spanning op je bekkenbodem en trek je navel licht naar binnen en adem diep in je lichaam naar je onderste ribben.
  • Blijf hier zo lang staan als goed voelt voor je (en wissel uiteraard van been)
  • Als je een muur of stoel nodig hebt om je balans te vinden is dat helemaal prima. Oefening baart kunst!