Het hartchakra: het middelpunt van je leven

Door Ellen Bonhof

In het meest gebruikte chakrastelsel zijn er 7 hoofdchakra’s. Het 4e chakra is daarin het hart en het middelpunt van het chakrastelsel. Het is de verbinding tussen de eerste drie chakra’s en de drie bovenste chakra’s.

Waar het de eerste drie meer gaan over wat zich af speelt in de fysieke wereld, gaan de bovenste drie meer over het meta-fysische. Het hart verbindt deze twee werkelijkheden aan elkaar.

Verbinding is dan ook het thema van het hart. Verbinden zonder oordeel. Het kunnen kijken naar iets of een situatie vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Wanneer het gaat over verbinden denken veel mensen aan een verbinding met iets of iemand anders aan gaan. En uiteraard is dat ook zeker iets dat bij het hart hoort. Maar voor dat je een verbinding buiten jezelf aan gaat, kan je de vraag stellen hoe de verbinding met jezelf is?

Wat is jouw verbinding of relatie met jezelf? Als dit verre van optimaal is, kan dit een grote bron van stress zijn. Het schuurt dan van binnen waardoor er letterlijk spanning kan ontstaan.

Kan jij ieder deel van jezelf omarmen en laten zijn zoals die is? Zonder het per se nu te willen veranderen? De situatie zoals die nu is heeft je waarschijnlijk wat te vertellen.

Het accepteren van een situatie betekent niet dat je de situatie niet mag veranderen. Sterker nog door de situatie te accepteren en er niet tegen te vechten, ontstaat er juist ruimte en energie om er wat aan te veranderen.

Verbinden met jezelf en naar jezelf kijken vanuit liefde zal je meer opleveren dan vanuit een negatieve hoek naar iets te kijken.

Stel je bent niet tevreden over je lichaam. Je kunt het overanalyseren en ieder ding benoemen wat je niet bevalt. Jezelf in schaamte hullen dat je het ooit zover hebt laten komen. Je zit in negatieve energie en dat zal alleen maar meer negativiteit aantrekken. Energie om wat te veranderen is er eigenlijk niet meer.

Of je kijkt naar de situatie uit liefde. Uit liefde naar jezelf. Je vindt acceptatie in de situatie. Bepaalde keuzes of situaties hebben nu eenmaal tot dit punt geleid. Maar uit liefde voor je zelf en je lichaam kan je besluiten dat je beter verdient. Door te kijken vanuit een andere hoek naar de realiteit creëer je ruimte en energie om een verandering te weeg te brengen!

Om verbinding met jezelf te maken kun je de volgende oefening doen:

  • Ga in gedachten naar je hart of sta voor een spiegel
  • Zeg tegen jezelf (het liefst hardop) ik hou van jou
  • Herhaal dit zo vaak als nodig is of zo vaak als je fijn vindt